VoorBuiten
Fabric Guard

Fabric Guard


Aanbevolen door Kussens.Co, zodat uw kussens extra lang meegaan.


GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
Breng Fabric Guard gelijkmatig aan op gereinigd, droog materiaal. De behandelde stof dient goed op te drogen alvorens te gebruiken. Dit product is reukloos en niet giftig indien de behandelde stof is opgedroogd. Niet geschikt voor vinyl, plastic, rubber, glasvezel of imitatiesučde.

DROOGTIJD:
Bedraagt tussen de 2 en 72 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.

DOSERING:
500 ml is goed voor een hoeveelheid stof/textiel van 7/10 m².

WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR:
Houd het product en behandelt materiaal (tot deze opgedroogd is) weg van hitte, vonken of open vuur.

WAARSCHUWING:
Bevat petroleum distillaten. Lees de gebruiksaanwijzing alvorens gebruik. Vermijd het inademen van dampen. Alleen gebruiken in goede geventileerde ruimtes. Schadelijk of dodelijk wanneer ingeslikt. Vermijd contact met de ogen, mond en huis. Bewaar en gebruik bij temperaturen tussen de 10 C° en 43 C°.

EERSTE HULP BIJ HUIDCONTACT:
Was met water en zeep.

EERSTE HULP BIJ OOGCONTACT:
Onmiddellijk met veel water het product uit de ogen wassen voor tenminste 15 minuten. Indien ingeslikt dient braken niet te worden opgewekt. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

© 2019 VoorBuiten | Powered By XSL sites links